Історія кафедри

Не знаючи історії, неможливо зрозуміти
справжній сенс сьогодення і цілі майбутнього.

 

Історія кафедри технологій фармацевтичних препаратів на перший погляд не може бути насиченою багатьма фактами та подіями. І це пов’язано із тим, що свою нинішню назву кафедра отримала лише у червні 2019, згідно із Наказу ректора Національного фармацевтичного університету проф. Алли Котвіцької №300 від 27 червня 2019 року «Про реорганізацію кафедр».

Згідно даного Наказу було проведена реорганізація, шляхом злиття кафедри промислової фармації та кафедри процесів та апаратів хiмiко-фармацевтичних виробництв. На базі саме цих вказаних підрозділів і з’явилася кафедра технологій фармацевтичних препаратів. До часу проведення конкурсу завідувачем кафедри стала д.фарм.н., проф. Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна.

Вже з нового учбового 2019 року саме Ріта Василівна очолила об’єднану кафедру і зайнялася налагодженням учбового процесу в умовах, коли кафедра почала викладати дисципліни як інженерного так і технологічного профілю для здобувачів вищої освіти майже усіх освітньо-професійних програм, що представлені в Національному фармацевтичному університеті.

З березня 2020 року, після проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, завідувачем кафедри Технологій фармацевтичних препаратів було обрано д.фарм.н., доц. Кухтенко Олександра Сергійовича. Він очолив кафедру під час боротьби всього світу із коронавірусом та разом із колективом організовував безперервний учбовий процес для студентів, що навчаються за дисциплінами кафедри.

Історія кафедриКолективне фото кафедри Технологій фармацевтичних препаратів

Співробітники кафедри технологій фармацевтичних препаратів навіть в умовах всемірної пандемії та карантину продовжили нарощувати свій науковий та педагогічний потенціал, проводити профорієнтаційну та виховну роботу, працювати над методичним забезпеченням учбового процесу. Тільки за півроку (з вересня по грудень 2020 р. співробітниками кафедри було отримано більше 140 сертифікатів участі на курсах підвищення кваліфікації, наукових та практичних конференціях тощо).

Окрасою осіннього семестру 2020 року стало відкриття оновленої лекційної аудиторії на кафедрі, роботи по удосконаленню якої проводив Лідер вітчизняної фармації – компанія «Фармак». Символічним було і її відкриття, на День фармацевтичного працівника України.

Історія кафедри      Історія кафедри

Урочисте відкриття лекційної аудиторії

Новим елементом в профорієнтаційній роботі із майбутніми студентством стало застосування сучасних комп’ютерних технологій – для провідних фармацевтичних та медичних коледжів України були проведені спільні лекції-вебінари із залученням представників практичної фармації крупних фармацевтичних виробників. Тим самим ми розповіли випускникам коледжів про сучасність вітчизняної промислової фармації, навели «мости» між потенційними нашими абітурієнтами та Національним фармацевтичним університетом.

На сьогодні співробітники кафедри ще перед одним викликом – планується введення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів, що навчаються на ОПП «Технології фармацевтичних препаратів» – КРОК 1 та КРОК 2. Не зважаючи на всі проблеми ми впевненні, що подолаємо і цей виклик, не тільки сформувавши базу тестових завдань, а і на відмінно підготувавши наших студентів.

Після початку повномасштабної агресії росії співробітники кафедри працюють із здобувачами вищої освіти дистанційно, використовуючи програму Moodle, застосунок Zoom. Важливим питанням освітнього процесу є напрацювання практичних навичок, для чого використовуються учбові відеофільми, академічна мобільність в закладах вищої освіти України та європейських країн, проведення практики на фармацевтичних підприємствах.
Під час війни співробітники кафедри активно включилися у волонтерську діяльність, приймають участь у забезпеченні наших захисників фармацевтичною та гуманітарною продукцією.

Але це не вся історія. Історія кафедри Технологій фармацевтичних препаратів нерозривно пов’язана із історією кафедри промислової фармації і процесiв та апаратiв хiмiко-фармацевтичних виробництв. Бо викладачі, традиції, підходи до навчального та наукового процесу, які роками удосконалювалися на цих кафедрах і стали запорукою розвитку наших студентів, що вже багато років навчаються за інженерними та технологічними напрямками.

Тому, схиляючись перед надбанням кафедр, що стали «батьками» кафедри Технологій фармацевтичних препаратів, декілька фактів з їх історії.

 

Історія кафедри промислової фармації

Історія кафедри процесів та апаратів хiмiко-фармацевтичних виробництв

Print Friendly, PDF & Email