Інформація щодо роботи Екзаменаційної комісії 2020/2021 н.р.

Матеріали з підготовки до виконання кваліфікаційних робіт

1. Інформація щодо тем, керівників, рецензентів кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти

2. Консультації для спеціалістів ОПП ТФП

3. Положення «Про порядок підготовки та захисту кваліфікаційних робіт у Національному фармацевтичному університеті” ПОЛ А2.2-25-025

4. Проект методичних рекомендацій щодо підготовки кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти ОПП ТФП

5. Положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти у Національному фармацевтичному університеті

6. Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практично- орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації

7. Зразок презентації на захист дипломного проєкту

8. Зразок презентації для захисту кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти ОПП Фармація

 

Цифрові інструменти Google для науковців

Print Friendly, PDF & Email