Загальна інформація про кафедру

Кафедра технологій фармацевтичних препаратів – одна з провідних кафедр технологічно-інженерного профілю Національного фармацевтичного університету. Є випускаючою для студентів, що навчаються за ОПП «Технологія фармацевтичних препаратів» та ОПП «Фармація».

Завдяки науковим досягненням потужного науково-педагогічного персоналу кафедри та якісному матеріально-технічному забезпеченню з 2019 року, з моменту реорганізації кафедр промислової фармації та процесів і апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв, кафедра входить в структуру Навчально-наукового інституту прикладної фармації Національного фармацевтичного університету.

Завідувач кафедри – доктор фармацевтичних наук, доцент Кухтенко Олександр Сергійович.

Місія кафедри Технологій фармацевтичних препаратів –забезпечення суспільства висококваліфікованими спеціалістами для роботи у фармацевтичній індустрії відповідно до вимог стандартів та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), роботодавців, регуляторних органів, суспільства та інших стейкхолдерів. Робота співробітників кафедри ТФП є невід’ємною складовою роботи всього Національного фармацевтичного університету.

Мета кафедри Технологій фармацевтичних препаратів – підготовка фахівців для фармацевтичної промисловості світу та здобуття провідних місць результатів навчальної, наукової, методичної, організаторської та профорієнтаційно-виховної роботи співробітників кафедри на всіх рівнях.

Стратегічні напрями діяльності:
1.  Навчальна, наукова, організаційна, профорієнтаційно-виховна робота зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за ОПП «Технологія фармацевтичних препаратів», «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Біотехнологія», «Лабораторна діагностика», «Економіка підприємства», «Маркетинг».

2.  Наукові дослідження спільно із медичними, науковими та виробничими установами України та світу, направленні на розробку фармацевтичної та парафармацевтичної продукції.

3.  Участь та проведення на базі кафедри наукових семінарів, конференцій, засідань направлених на підвищення потенціалу фармацевтичної індустрії України.

4.  Проведення, із залученням висококваліфікованих фахівців практичної фармації, семінарів, лекцій, тренінгів для здобувачів вищої освіти та колег за фармацевтичним та науковим профілем.

5.   Профорієнтаційна робота із вступниками у закладах середньої освіти, медичних та фармацевтичних коледжах України, закордонних закладах середньої та вищої освіти.

Матеріальна база кафедри
Навчаючись та працюючи на кафедрі технологій фармацевтичних препаратів кожен з Вас може (під керівництвом співробітника кафедри) оволодіти сучасними технологіями розробки та виробництва фармацевтичних препаратів на наступному обладнанні: реовіскозиметр Rheolab QC «Anton Paar» (Австрія), екстрактор «TIMATIC» (Італія), таблеткові преса НТМ, перколятори та багато-багато іншого.

Print Friendly, PDF & Email