Трутаєв Сергій Ігорович

Трутаєв Сергій Ігорович

Трутаєв Сергій Ігорович Трутаєв Сергій ІгоровичТрутаєв Сергій Ігорович  Трутаєв Сергій Ігорович

 

Народився 8 листопаду 1982 року в місті Харкові.

У 2004 році захистив дипломну роботу «Розробка складу капсул на основі обніжжя бджолиного для лікування залізодефіцитної анемії» на кафедрі аптечної технології ліків (АТЛ) (керівник – д. фарм. н., проф. Тихонов О.І.).

У 2004 р. закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію провізора.

Під час проходження інтернатури працював на кафедрі АТЛ старшим лаборантом.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію  на тему «Розробка складу та технології настойки на основі лікарської рослинної сировини для лікування атеросклерозу» (наук. керівник – д. фарм. н. проф. Тихонов О.І.). На лікарський препарат отримано патент на корисну модель і реєстраційне посвідчення. Лікарський засіб впроваджено до виробництва на ВАТ «ХФЗ «Червона зірка» м. Харків.

З 2004 р. працював у фармацевтичній компанії «Фіто-Лек» м. Харків і в 2012 р. звільнився в посаді заступника завідуючого аптечним складом.

З 2012 р. працював на посаді асистента і старшого викладача кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ, проводив семінарські та практичні заняття по фармацевтичній технології для провізорів-інтернів, клінічних провізорів-інтернів та слухачів циклів передатестаційних та тематичного удосконалення Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

Поряд з викладацькою, брав участь у суспільній роботі кафедри ЗФБЛ ІПКСФ, як відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри та виконував обов’язки, як заступник куратора циклів підвищення кваліфікації та інтернатури. Пройшов навчання на циклі підвищення кваліфікації та отримав сертифікат «Технології розроблення дистанційних курсів» (2013).

2015 р. здобув другу вищу освіту і отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

З 2016 р. працює в НФаУ на посаді доцента кафедри промислової фармації і був відповідальним за студентський науковий гурток кафедри.

З 2016 р. виконує обов’язки заступника декана на факультеті з підготовки іноземних громадян з виконанням обов’язків заступника проректора з науково-педагогічної (виховної) роботи. Приймає активну участь у роботі підрозділу з виховання та побуту студентів. Входить до складу організаційного комітету з проведення «Всеукраїнської олімпіади з фармакології» та «Всеукраїнської олімпіади з фармації», як відповідальний за роботу з волонтерами.

2017 р. пройшов підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor» та виконав випускну роботу «Створення електронного портфоліо дистанційного курсу» на відмінно.

На сьогоднішній день є автором 56 друкованих робіт, з них 16 статей, 15 з яких у фахових журналах України та 1 опублікована у журналі, що індексується у наукометричній базі Scopus.

У грудні 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри технологій фармацевтичних препаратів НФаУ.

На даний час здійснюється пошукова  діяльність у науковому напрямку технологічної розробки лікарських засобів у формі таблеток, що буде підґрунтям для планування докторської дисертації.

 

Print Friendly, PDF & Email