Підготовка наукових кадрів

Кафедра веде підготовку наукових кадрів (магістрантів, аспірантів та докторантів) за бюджетним та контрактним замовленням через магістратуру, аспірантуру та докторантуру за спеціальністю «15.00.01 – технологія ліків. організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Результати науково-дослідної роботи кафедри систематично впроваджуються у навчальний процес і відбиваються в робочих програмах курсів. Співробітники кафедри друкують свої роботи в провідних журналах, беруть участь у симпозіумах, з’їздах і конференціях України та світу. Досягти таких результатів дозволяє міцна матеріальна база кафедри, яка постійно розширюється та оснащується сучасним обладнанням.

Кафедра технологій фармацевтичних препаратів має значний досвід і відкрита для співробітництва з підприємствами фармацевтичної та інших галузей.

В процесі розробки нових лікарських засобів кафедра тісно співпрацює з кафедрами НФаУ: фармацевтичної хімії, фармакогнозії, фармакології, хімії природних сполук та нутрициології, біотехнології, мікробіології, фізіології та анатомії людини та ін.,
а також з іншими закладами вищої освіти та підприємствами України:
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ),
Запорізький державний медичний університет,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Івано-Франківський державний медичний університет,
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського,
Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова,
НДІ «Монокристал» (м. Харків),
Луганський державний медичний університет,
Донецький державний медичний університет,
ТОВ ФК «Здоров’я» (м. Харків),
ПАТ ХФЗ «Червона Зірка» (м. Харків),
ПАТ «Фармак» (м. Київ),
Фармацевтична компанія «Віола» (м. Запоріжжя),
ТОВ «НВК «ВІЛАРУС» (м. Ладижин),
ТОВ Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ» (м. Харків),
а також з вищими навчальними закладами інших країн:
Казахський національний медичний університет м. Алмати (Казахстан),
Таджицький державний медичний університет імені Абу Алі ібн Сіно (м. Душанбе, Таджикистан),
Таджицький національний університет (м. Душанбе, Таджикистан),
Ташкентський фармацевтичний інститут (м. Тошкент, Узбекистан),
Південно-Казахська медична академія (м. Шимкент, Казахстан),
Білоруський державний медичний університет (м. Мінськ, Білорусь),
Державний медичний університет в Любліні (Польща).

 

Напрямки співпраці:

 • фундаментальні дослідження у напрямку розробки експериментальних та теоретичних основ створення нових препаратів;
 • створення та дослідження нових готових лікарських засобів;
 • розробка та вдосконалення технологічних процесів одержання лікарських засобів;
 • проведення біофармацевтичних, фізико-хімічних та фармакотехнологічних досліджень субстанцій, допоміжних речовин, лікарських засобів, препаратів для ветеринарії, косметичних засобів, харчових добавок тощо;
 • розробка нормативно-технічної документації на лікарські засоби, препарати для ветеринарії, косметичні засоби, харчові добавки;
 • валідація технологічних процесів виробництва лікарських засобів;
 • проведення маркетингових, техніко-економічних та патентних досліджень;
 • просування наукових розробок лікарських засобів на фармацевтичний ринок;
 • послуги з навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємств фармацевтичної промисловості;
 • здійснення видавничої діяльності;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, виставок.

 

Захищені докторські дисертаційні роботи на кафедрі:

 Сахатов Ессен Сахатович – Дослідження в галузі розробки нових лікарських препаратів рослинного походження (науковий консультант – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1995 р.

Зайцев Олександр Іванович – Теоретичне і експериментальне обґрунтування виробництва синтетичного цеоліту та розробка лікарських препаратів на його основі (науковий консультант – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2004 р.

Гладух Євгеній Володимирович – Теоретичне і експериментальне обґрунтування складу і технології таблеток і мазі з поліфенольними сполуками рослин роду вільха (науковий консультант – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2005 р.

Рубан Олена Анатоліївна – Наукове обґрунтування складу і технології лікарських препаратів протиалергічної дії на основі полісахаридів смородини чорної (науковий консультант – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2008 р.

Чернов Андрій Миколайович, каф. процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв. Інтенсифікація процесів одержання біологічно активних речовин та розробка гнучких технологічних систем їх виробництва (науковий консультант –д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.) 2010 р.

Сермухамедова Ольга Володимирівна – Методологічні аспекти одержання екстрактів валеріани туркестанської та кропиви собачої туркестанської (науковий консультант – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2018 р. (Казахстан).

Кухтенко Олександр Сергійович – Методологічні, технологічні, біофармацевтичні аспекти розробки складних екстрактів та лікарських засобів на їх основі (науковий консультант – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2019 р.

 

Захищені кандидатські дисертаційні роботи на кафедрі:

 

Сорокіна Елла Вадимівна – Розробка технології аерозольного препарату для санації та профілактики менінгококової та дифтерійної інфекції (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1992 р.

Гладух Євгеній Володимирович – Розробка складу та технології пінного препарату в аерозольній упаковці, що володіє антимікробною і гемостатичною дію (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1992 р.

Дворніков Кирил Іванович – Фармакологічне та біофармацевтичне вивчення 5 % мазі альтану при запальних захворюваннях шкіри (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1992 р.

Керімов Т.А. – Розробка складу та технології таблеток з сухим екстрактом яндаку (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1993 р.

Спиридонов Андрій Володимирович – Вивчення мікробних фосфоліпідів як субстрату для одержання ліпосомальних лікарських форм (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1993 р.

Сайко Ірина Володимирівна – Розробка складу та технології противиразкового препарату в м’яких желатинових капсулах на основі аєколу (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1993 р.

Бердиніязов Н.М. – Розробка складу та технології мазі з сухим екстрактом яндаку для лікування гнійних та опікових ран (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1996 р.

Лонін Олексій Юрійович – Технологічні та біофармацевтичні дослідження мінералу цеоліту з метою використання в фармацевтичній практиці як сорбент (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1996 р.

Рубан Олена Анатоліївна – Розробка складу та технології протизапальної мазі з гентаміцину сульфатом та димексидом (наукові керівники – д.фарм.н., проф. В.І. Чуєшов, д.фарм.н., проф. І.Л. Дикий) – 1998 р.

Крутських Тетяна Василівна – Розробка складу та технології противиразкового препарату у вигляді гранул на основі природного цеоліту (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 1999 р.

Ковальов Віктор Миколайович – Розробка складу і технології комбінованої мазі з гексаметилентетраміном для лікування інфекційних ускладнень вогнепальних і опікових ран (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2001 р.

Спиридонов Сергій Володимирович – Розробка складу та технології венотропних препаратів на основі натуральних порошків рослин (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2001 р.

Бобрицька Лариса Анатоліївна – Розробка складу та технології капсул з натрію диклофенаком пролонгованої дії (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2001 р.

Жуковіна Ольга Вікторівна – Розробка технології одержання субстанції з комплексною пролонгованою дією на основі синтетичного цеоліту NaA (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2001 р.

Іванов Дмитро Олексійович – Розробка та удосконалення твердих лікарських форм індометацину (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2001 р.

Лебединець Вячеслав Олександрович – Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з діфторантом (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2003 р.

Загорій Гліб Володимирович – Розробка складу та технології м‘якої лікарської форми для лікування тромбофлебіту (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2004 р.

Донченко Наталія Василівна – Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунку (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2005 р.

Гриценко Віта Іванівна – Розробка складу та технології м‘якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2005 р.

Кабба Самер – Розробка складу, технології та дослідження таблеток з густим екстрактом кори вільхи (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2006 р.

Малиновська Світлана Анатоліївна – Розробка складу та технології таблеток елагової кислоти (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2006 р.

Шмирьова Юлія Вікторівна – Розробка складу та технології мазі з мірамістином для використання в урології (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2007 р.

Кухтенко Олександр Сергійович – Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії «Проктопантезин» для лікування проктологічних захворювань (науковий керівник – к.фарм.н., доц. Рубан О.А.) – 2007 р.

Безрукавий Євген Андрійович – Розробка складу, технології та дослідження мазі для застосування на стадії репарації ран (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2007 р.

Домар Ніна Анатоліївна – Розробка складу та технології таблеток на основі порошку вичавок винограду культурного та метил урацилу (науковий керівник – к.фарм.н., доц. Січкар А.А.) 2008 р.

Повєткін Сергій Олександрович – Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з олією розторопші (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2008 р.

Кобець Юлія Вікторівна – Розробка складу та технології комбінованої мазі антисептичної дії для лікування ранового процесу (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2008 р.

Бур`ян Катерина Олександрівна – Розробка складу та технології супозиторіїв з фунгіцидною активністю (науковий керівник – к.фарм.н.,доц. Крутських Т.В.) – 2009 р.

Ковалевська Інна В`ячеславівна – Розробка складу та технології препарату кардіотонічної дії в капсулах (науковий керівник – д.фарм.н., доц. Рубан О.А.) – 2009 р.

Черняєв Святослав Володимирович – Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з комплексним антимікробну дію (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2009 р.

Ніколайчук Ніна Олексіївна – Розробка складу, технології та дослідження капсул з дібамком протисудормної дії (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2009 р.

Ковальов Володимир Вікторович – Розробка складу та технології м`якої лікарської форми з екстрактом хлорофіліпту (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2009 р.

Красовская Ірина Олександрівна – Розробка складу, технології та дослідження комбінованого спрію протигрибкової та антимікробної дії (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2010 р.

Гладишева Світлана Анатоліївна – Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів з густим екстрактом стручкового перцю  (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2010 р.

Солдатов Дмитро Павлович – Розробка твердої лікарської форми гепатопротекторної дії з екстрактом листя винограду культурного (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2011 р.

Степаненко Сергій Володимирович – Розробка технології та складу препарату пульмонологічного призначення у формі таблеток (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2011 р.

Пуляєв Денис Сергійович – Розробка складу та технології м’якої лікарської форми для лікування захворювань опорно-рухового апарату та флебітів (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Чуєшов В.І.) – 2011 р.

Трунова Тетяна Валеріївна – Розробка складу та технології супозиторіїв на основі N,N’-дибензиламіда малонової кислоти (науковий керівник – к.фарм.н., доц. Крутських Т.В.) – 2011 р.

Бойко Марина Олександрівна – Розробка складу та технології мазі фенсукциналу для лікування діабетичних дермопатій (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2011 р.

Кухтенко Галина Павлівна – Розробка складу та технології крему з метилпреднізолону ацепонатом (науковий керівник – к.фарм.н., доц. Ляпунова О.О.) – 2013 р.

Марченко Михайло Володимирович – Розробка складу та технологіїпрепарату цукрознижуючої дії у вигляді капсул (науковий керівник – к.фарм.н., доц. Крутських Т.В.) – 2013 р.

Сердюк Євген Віталійович – Розробка складу та технології мазі густим екстрактом кори ясеня (науковий керівник – к.фарм.н., доц. Ляпунова О.О.) – 2013 р.

Конюхов Ігор Васильович – Розробка складу і технології багатокомпонентної твердої форми лікарської форми гепатопротекторної дії з сировини рослинного походження (науковий керівник – д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.) – 2014 р.

Коротков Володимир Андрійович – Розробка складу та технології супозиторіїв з екстактом маклюри оранжевої (науковий керівник –к.фарм. н., доц. Кухтенко О.С.) – 2016 р.

Гулмуродов Іссоміідін Сафарович – Розробка складу та технології мазі з ефірною олією гісопу для лікування застудних захворювань (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2016 р.

Омельченко Павло Сергійович – Розробка складу та технології таблеток з рослинними екстрактами (науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.) – 2017 р.

 

На даний час на кафедрі технологій фармацевтичних препаратів виконуються роботи за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», галузь знань 22 Охорона здоров`я, на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація):

Бондаренко Альона Сергіївна – Розробка складу та технології рослинного сиропу для лікування застудних захворювань. Науковий керівникд.фарм.н, проф. Гладух Є.В.

Подорожна Майя Гочаївна – Розробка складу та технології колаген-альгінатного гелю для застосування на другій стадії ранового процесу. Науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.

Пальчак Любов Миколаївна – Обґрунтування науково-практичних підходів до процесу екстракції при виробництві рідких фітопрепаратів. Науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.

Буряк Ольга Вікторівна – Розробка складу та технології капсул та сиропу для застосування при функціональних порушеннях кишечнику. Науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.

Тараненко Юлія Сергіївна – Розробка складу та технології мякої лікарської форми з ремантадином гідрохлоридом. Науковий керівник – д.фарм.н, проф. Гладух Є.В.

Шовтюк Альона Сергіївна – Розробка складу та технології м’яких лікарських форм для лікування дерматологічних захворювань. Науковий керівник – д.фарм.н, доц. Кухтенко О.С.

Попова Тетяна Валеріївна – Розробка складу та технології гелю для лікування інсектної алергії. Науковий керівник – к.фарм.н, доц. Кухтенко Г.П.

Бойко Неля Вячеславівна – Розробка складу та технології таблеток з месалазином. Науковий керівник – к.фарм.н, доц. Кухтенко Г.П.

Print Friendly, PDF & Email