Практика

Відповідальний за практичну підготовку від кафедри

Практика

Безрукавий Євген Андрійович, доцент кафедри технологій фармацевтичних препаратів, genyab3@gmail.com

E-mail: genyab3@gmail.com


Responsible for practical training from the department:

Практика

Full Name: Dmytro Soldatov
Position: Associate Professor, Department of Pharmaceutical Technology
Contact Email: soldatovdp@gmail.com


 

Розподіл на практику

Allocation to practice

Бази практики

Документація з практичної підготовки

Положення про практичну підготовку в НФаУ

Звітна документація з практики

Щоденник практики ОП «Технології фармацевтичних препаратів»

Щоденник практики ОП «Фармація»

Practice journal EP «Pharmacy»

Звіт проходження практики ОП «Фармація»

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

Силабус Виробнича загальноінженерна практика

Силабус Виробнича переддипломна практика денна і заочна форма

Силабус Виробнича технологічна практика денна і заочна форма

 

Методичні матеріали з виробничої практики

Виробнича загальноінженерна практика

Виробнича технологічна практика

Виробнича переддипломна практика

 

Print Friendly, PDF & Email