Сайко Ірина Володимирівна

Сайко Ірина ВолодимирівнаСайко Ірина Володимирівна     Сайко Ірина Володимирівна     Сайко Ірина Володимирівна

 

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук.

Вчене звання: доцент з 1999 року.

Почесне звання: Заслужений викладач НФаУ.

Посада: доцент кафедри технологій фармацевтичних препаратів (ТФП).

Важливі дати:

У 1986 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію – провізор.

Після закінчення навчання працювала на кафедрі заводської технології ліків (ЗТЛ): 1986-1987 рр. – старший лаборант, 1987-1996 – асистент, з 1996 р. – доцент. Після поділу кафедри ЗТЛ на самостійні кафедри з 2004 р. і по теперішній час працює доцентом спочатку на кафедрі промислової фармації (ПФ), а нині кафедри технологій фармацевтичних препаратів (ТФП) Національного фармацевтичного університету.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології противиразкового препарату в м`яких желатинових капсулах на основі аєколу» за спеціальністю «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи». В 1999 році отримала вчене звання доцента.

Нині наукові дослідження присвячені створенню лікарських препаратів різної направленості дії на основі природних та синтетичних сполук.

Наприкінці 90-х років минулого століття приймала участь у створенні нового професійного спрямування – підготовки фахівців за спеціальністю «Промислова фармація». Була співавтором розробки державного стандарту освіти, освітньо-професійної програми підготовки інженерів-технологів, навчальних планів, які періодично удосконалювались. І сьогодні активно приймає участь у розробці і оновленні освітньо-професійних програм «Технології фармацевтичних препаратів». Багато років була членом Вченої ради та циклової методичної комісії промислового факультету.

На кафедрі ТФП читає лекції та проводить лабораторні і семінарські заняття зі студентами денної і заочної форми навчання спеціальностей «Технологія фармацевтичних препаратів», «Фармація». Приймала участь у складанні типових і робочих програм багатьох дисциплін, екзаменаційних білетів для усіх спеціальностей, у постановці нових лабораторних робіт, розробці питань до змістових і підсумкових модульних контрольних робіт, завдань до курсового і дипломного проектування. Керує науковою роботою здобувачів вищої освіти, підготовлено більше 250 дипломних робіт, проектів і магістерських робіт.

На теперішній час викладає такі дисципліни: Промислова технологія фармацевтичних препаратів, Промислова технологія лікарських засобів.

Сайко І.В. є співавтором понад 150 науково-методичних публікацій, серед них 7 підручників (два з яких мають статус «базовий» і «національний» підручник), Фармацевтична Енциклопедія, каталоги технологічного обладнання хіміко-фармацевтичної промисловості, 38 навчальних посібників та ін.

Науково-педагогічний стаж роботи понад 34 роки.

Нагороди: За сумлінну працю, професіоналізм та внесок у підготовку висококваліфікованих фармацевтичних кадрів і розвиток Університету нагороджена Почесними грамотами і присуджено звання «Заслужений викладач» Національного фармацевтичного університету.

Print Friendly, PDF & Email