Кутова Ольга Вячеславівна

Кутова Ольга Вячеславівна

Кутова Ольга Вячеславівна     Кутова Ольга Вячеславівна     Кутова Ольга Вячеславівна

 

КУТОВА Ольга В´ячеславівна (16.11.64, м. Харків), кандидат технічних наук, доцент кафедри “Технологій фармацевтичних препаратів”.

Закінчила факультет технології неорганічних речовин Харківського політехнічного інституту у 1988 році.

Працювала молодшим науковим співробітником кафедри технології неорганічних речовин (1988–1990, 1993–1994) ХПІ; аспірант цієї ж кафедри –(1990–1993). З 1994 року – старший викладач, а з 1997 року – доцент кафедри “Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв” НФаУ.

Навчально-методична робота. Викладає дисципліни “Загальна хімічна технологія”, “Математичне моделювання та застосування ЕОМ”, “Математичне моделювання та застосування ЕОМ в біотехнології”,. Розробила два оригінальних курси “Загальна хімічна технологія” та “Математичне моделювання та застосування ЕОМ” для спеціальності “Технологія фармацевтичних препаратів”. Є автором  5 навчальних посібників.

Напрями наукових досліджень. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Поглотительные массы для улавливания платиноидов при каталитическом окислении аммиака”. У теперішній час працює над докторською дисертацією. Наукові інтереси пов´язані з розробкою складу і технології твердих лікарських форм у залежності від способу їх одержання та пошуком закономірностей з метою оптимізації технологічного процесу у промислових умовах. Є автором понад 70 наукових публікацій.

Print Friendly, PDF & Email