Безрукавий Євген Андрійович

Безрукавий Євген Андрійович

Безрукавий Євген Андрійович    Безрукавий Євген Андрійович 

 

БЕЗРУКАВИЙ Євген Андрійович

Народився 16 січня 1981 року в м. Харкові.

У 1998 році вступив до Української фармацевтичної академії на спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів».

У 2003 році закінчив Національний фармацевтичний університет і отримав кваліфікацію інженер-технолог. У цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру заводської технології ліків.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу, технології та дослідження мазі для застосування на стадії репарації ран» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи (науковий керівник – проф. Гладух Є.В.) і отримав вчений ступінь кандидата фармацевтичних наук.

У 2007-2015 рр. виконував обов’язки заступника декана факультету промислової фармації.

З 2010 року – доцент кафедри промислової фармації НФаУ.

Для студентів 4 і 5 курсів факультету «Промислова фармація» викладає дисципліни «Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв», «Теоретичні основи фармацевтичної технології», «Промислова технологія синтетичних субстанцій».

Є.А. Безрукавий має понад 40 друкованих праць, серед яких національний підручник «Промислова технологія лікарських засобів», навчальні посібники «Каталог технологічного обладнання хіміко-фармацевтичної промисловості», «Industrial drug technology», «Нормативна документація у виробництві готових лікарських засобів».

Науково-дослідну роботу проводить за напрямом розробки складу та технології лікарських препаратів. Керує підготовкою 1-го аспіранта.

Print Friendly, PDF & Email