Манський Олександр Анатолійович

Манський Олександр Анатолійович

Манський Олександр Анатолійович

 

МАНСЬКИЙ Олександр Анатолійович (09.08.1976, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент. Доцент кафедри технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету.

В 1993р. закінчив середню загальноосвітню школу №74, м. Харків.

З 1993р. по 1999 р. навчався в Національному технічному університеті „Харківський політехнічний інститут” за спеціальністю .

В 2011 р. одержав другу вищу освіту в Національному фармацевтичному університеті за спеціальністю . З 1999 по 2002 р.р. навчався в аспірантурі НТУ «ХПІ», кафедра біотехнології і аналітичної хімії. З 2002 по 2004 р.р. працював на посаді асистента, на вищезазначеній кафедрі.

З 2004р. був спошукачем НФаУ, кафедра мікробіології, вірусології та імунології. З 2004 по 2005р.р. працював на посаді асистента, каф. Біотехнології, НфаУ.

З 2006р. і по сьогоднішній час працює доцентом каф. Технологій фармацевтичних препаратів. На кафедрі виконував обов’язки відповідального за наукову діяльність (до 2020 р.). На сьогодні виконує обов’язки відповідального за діяльність СНТ.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з наступних дисциплін: техніка і технологія галузі, історія науки та техніки, належні фармацевтичні практики. Займається створенням навчальних програм.

Науково-дослідна робота. Наукова діяльність присвячена стабілізації лікарських препаратів. У 2009 р захистив кандидатську дисертацію на тему “Технологічні аспекти стабілізуючого впливу g-опромінювання на похідні аміноглікозидів”. Науковий керівник: д.м.н., проф. Дикий І.Л.

На сьогодні під керівництвом проф. Чуєшова В.І. в співпраці з Інститутом біології при ХНУ ім. В.Н. Каразіна займається розробкою лікарських засобів імуномоделюючої дії.

Print Friendly, PDF & Email