Збірник наукових праць IX Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»

матеріали конференції сучасні досягнення фармацевтичної технології

Кафедрою технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки України організовано та проведено IX Міжнародну науково-практичну Internet-конференцію «Сучасні досягнення фармацевтичної технології», 5 листопада 2021 року.

конференція сучасні досягнення фармацевтичної технології

Основні напрями роботи конференції:
1. Розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення лікарських засобів;
2. Біофармацевтичні аспекти створення лікарських засобів;
3. Стандартизація ліків, фармацевтичний та хіміко-технологічний аналіз;
4. Вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів; сучасна технологія ліків та екстемпоральна рецептура; доклінічні дослідження нових лікарських засобів;
5. Організація та економіка в фармації, маркетинговий менеджмент та фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів;
6. Фармацевтична та медична біотехнологія, перспективні біологічно-активні речовини;
7. Удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів;
8. Теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами «Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія» тощо.

Засідання пленарної секції проводили у форматі Zoom- конференції.

конференція сучасні досягнення фармацевтичної технології

У роботі конференції взяли участь представники України, Польщі, Казахстану, Узбекистану, Китаю.

Матеріали конференції включають тези та статті від учених, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників фармацевтичних фірм, підприємств, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, Національної академії наук України, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Національного університету біоресурсів і природокористування України.

конференція сучасні досягнення фармацевтичної технології

Доповіді були присвячені тематиці наукової роботи кафедри технологій фармацевтичних препаратів, включенню лікарських засобів у гелеві носії, використання наногелів у косметиці, створенню препаратів для ветеринарії, розробці лікарських препаратів у формі гелю для місцевого лікування алергічних захворювань шкіри, педагогічним підходам до підготовки фахівців фармації з урахуванням теорії поколінь та інші.

конференція сучасні досягення фармацевтичної технології

Скачати матеріали конференції

Програма конференції

Скачати Сертифікат учасника конференції

Print Friendly, PDF & Email