Силабуси за дисциплінами

Технології фармацевтичних препаратів

Автоматизація хіміко-технологічних процесів (ТФП)

Вступ до фаху та історія промислової фармації (ТФП)

Загальна хімічна технологія (ТФП)

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА (заочне)

Інформаційні технології в промисловій фармації (ТФП заочне)

Кваліфікація та валідация у фармацевтичному виробництві (ТФП)

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Належні фармацевтичні практики (ТФП)

ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ (заочне)

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГОТОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ

ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ (заочне)

ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ (заочне)

Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв (ТФП)

Прикладна механіка (ТФП)

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Фармацевтична розробка лікарських засобів (ТФП)

Фальсифікація лікарських засобів

Фармація

ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ Заочна форма навчання

Біотехнологія

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

Прикладна механіка (БТ)

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЕОМ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

Маркетинг, Економіка

Техніка і технологія галузі (Маркетинг, Економіка)

Техніка і технологія галузі

Pharmacy

Industrial Drugs Technology

 

Print Friendly, PDF & Email