Степаненко Сергій Володимирович

Степаненко Сергій ВолодимировичСтепаненко Сергій Володимирович     Степаненко Сергій Володимирович     Степаненко Сергій Володимирович

 

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук.
Вчене звання: доцент з 2016 року.
Посада: доцент кафедри технологій фармацевтичних препаратів (ТФП).
Важливі дати:
У 2005 році закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію – провізор. Після закінчення навчання працював на кафедрі промислової фармації (ПФ): 2005-2011 рр. – старший лаборант, 2011-2016 – асистент, з 2016 р. – доцент.
У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології комплексного препарату пульмонологічного призначення у формі таблеток» за спеціальністю «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». В 2016 році отримав вчене звання доцента.
Нині наукові дослідження присвячені створенню лікарських препаратів різної направленості дії на основі природних та синтетичних сполук.
На кафедрі ТФП читає лекції та проводить лабораторні і семінарські заняття з вітчизняними та іноземними студентами денної і заочної форми навчання спеціальностей «Технологія фармацевтичних препаратів», «Фармація». Приймав участь у складанні робочих програм, екзаменаційних білетів, розробці питань до
змістових і підсумкових модульних контрольних робіт, завдань до курсового і дипломного проектування. Керує науковою роботою здобувачів вищої освіти, підготовлено більше 120 дипломних робіт і магістерських робіт.
На теперішній час викладає такі дисципліни: Промислова технологія фармацевтичних препаратів, Промислова технологія лікарських засобів. Степаненко С.В. є  співавтором науково-методичних публікацій, серед них підручники, навчальні посібники та ін.
Науково-педагогічний стаж роботи понад 10 років.

Print Friendly, PDF & Email