Кілька слів про ТФП

Освітньо-професійна програма
ТЕХНОЛОГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
Спеціальність 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ
Освітній ступінь – МАГІСТР

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
Випускаюча кафедра технологій фармацевтичних препаратів

Гарант програми
Академік Національної академії наук вищої освіти
України, д.фарм.н., проф. Гладух Євгеній
Декан факультету
к.фарм.н., доц. Живора Наталя
Завідувач кафедри
д.фарм.н., доц. Кухтенко Олександр

ІСТОРІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

У 1992 році в стінах Національного фармацевтичного університету була відкрита спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів» За цей час диплом інженера-технолога отримали більше 3000 осіб, які працюють у сфері фармацевтичного бізнесу в Україні, Німеччині, Великобританії, США, Білорусії, Казахстані…

СХОДИНКИ КАР’ЄРИ І ПЕРСПЕКТИВИ

  • директор підприємства з виготовлення або реалізації фармацевтичних препаратів;
  • головний технолог та головний інженер;
  • начальник лабораторії з контролю виробництва
  • інженер з якості; зі стандартизації; з впровадження
  • нової техніки і технології; з організації управління виробництвом тощо.
  • науковий співробітник;
  • майстер виробництва;
  • представник з реклами фармацевтичної продукції тощо.

Вже під час навчання студенти беруть активну участь у розробці нових лікарських препаратів разом із провідними вченими НФаУ та хіміко-фармацевтичних підприємств України, удосконалюють обладнання та технологічні лінії.

Тому багато випускників «Технології фармацевтичних препаратів» працюють у науково-дослідних установах із розробки лікарських субстанцій і фармацевтичних препаратів, а також у проектноконструкторських закладах із проектування підприємств фармацевтичної промисловості.

Випускники працюють не тільки в хіміко-фармацевтичній, але і в інших важливих галузях народного господарства: мікробіологічній, ветеринарній, харчовій, сільськогосподарській, переробній тощо.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1. Навчання в елітному навчальному закладі, в Національному фармацевтичному університеті, що займає лідируючу позицію серед ЗВО України. https://nuph.edu.ua/rejting-nfau-2/

2. Навчання проводиться висококваліфікованими викладачами (докторами та кандидатами наук) із застосуванням сучасних технологій. Студенти під час навчання працюють в обладнаних лабораторіях на високоякісному фармацевтичному устаткуванні.

3. Практична робота та працевлаштування на сучасних фармацевтичних підприємствах України (ПАТ «Фармак», ФК «Дарниця», корпорація
«Артеріум», ТОВ «НВФК «Ейм», ФК «Здоров’я», ПАТ «ХФЗ «Червона Зірка») та участь у наукових стажуваннях в провідних університетах Польщі, Чехії,
Словенії тощо.

4. Термін навчання для здобувачів вищої освіти, що поступають на базі загальної середньої освіти – 5 років (денна форма), 5,5 років (заочна форма).
Вступники, що мають ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»/за спеціальностями галузі знань «Медицина»/отримують другу вищу освіту – НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ!!! (https://nuph.edu.ua/vstupnuky/vstup/)

5. ВІДСУТНІТЬ КРОКу для вступників 2020 року!!!

6. Вартість навчання на денній формі при вступі у 2020 р. дорівнює всього 1 980 грн/місяць

7. Ви тільки подивіться на рівень заробітної плати співробітників фармацевтичної галузі за даними Державної служби статистики України!!!

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2020 р.
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (Січень-червень) – 20768 грн. https://www.ukrstat.gov.ua/

 

ШАНОВНИЙ ВСТУПНИК!
Обираючи навчання за освітньою програмою «Технологій фармацевтичних препаратів»
Ви отримуєте значний багаж знань, який дозволить Вам у майбутньому бути високоякісним
фахівцем у питаннях розробки та впровадженні у виробництво фармацевтичних препаратів!
ВИ БУДЕТЕ НЕОБХІДНІ ТА ЗАТРЕБУВАНІ!!!
ВАША ОСВІТА СТАНЕ ВАШИМ ЗАРОБІТКОМ!!!
Вже через декілька років кожен з Вас зможе почати працювати над створенням нових ліків,
які будуть допомагати хворим, розробляти косметичні засоби, харчові добавки та
пропонувати свої підходи до виробництва ветеринарних препаратів…

Завідувач кафедри Технологій
фармацевтичних препаратів:
Кухтенко Олександр
Контакти: 066-180-74-09
E-mail: tfp@nuph.edu.ua
Cайт кафедри: https://tfp.nuph.edu.ua/

Відповідальний секретар
приймальної комісії: Живора Наталія
Контакти: 057-706-30-68;
057-341-51-61; +380671910231 (viber)
E-mail: abitur@nuph.edu.ua
Skype: abitur.abitur

 

Print Friendly, PDF & Email