ЮДІНА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА (14.02.1978, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Закінчила Національний фармацевтичний університет (1999), де працює: аспірант (1999‒2002), асистент (2005‒2012), доцент (2012-2019) кафедри промислової фармації, (2019 і по теперішній час) доцент кафедри технології фармацевтичних препаратів.

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні, семінарські заняття з дисциплін промислова технологія лікарських засобів, удосконалення технології ліків на українській та англійській мові для вітчизняних та іноземних студентів ‒ відповідальна за розробку навчально-методичного комплексу зазначених дисциплін. Співавтор навчального посібника «Industrial drugs technology» (2012), методичних рекомендацій «Щоденник з практики» (2017) та Methodical recommendations on the organization of selfwork of students of the Department of Industrial Pharmacy (2017).

Науково-дослідна робота: Захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго дволопатевого» (2007). Науковий консультант 2х докторських дисертаційних робіт за спеціальністю 6D074800 – «Технология фармацевтического производства»

Автор та співавтор понад 60 наукових праць, серед яких –1 патент, 22 статей (2 з яких входять до баз цитування Scopus та Web of Science) та більше 40 тез.

Громадська діяльність. Член циклової методичної комісії НФаУ з технологічних дисциплін.

Print Friendly, PDF & Email