Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Промислова фармація — реалії та перспективи» присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Промислова фармація — реалії та перспективи» присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова

Кафедрою технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки України організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Промислова фармація — реалії та перспективи» присвячену 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова, 17-18 березня 2022 року, м. Харків.

конференція «Промислова фармація — реалії та перспективи» присвячену 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова, 17-18 березня 2022 року, м. Харків

 

Основні напрями роботи конференції:

1. Розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення лікарських засобів;
2. Біофармацевтичні аспекти створення лікарських засобів;
3. Стандартизація ліків, фармацевтичний та хіміко-технологічний аналіз;
4. Вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів; сучасна технологія ліків та екстемпоральна рецептура; доклінічні дослідження нових лікарських засобів;
5. Організація та економіка в фармації, маркетинговий менеджмент та фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських засобів;
6. Фармацевтична та медична біотехнологія, перспективні біологічно-активні речовини;
7. Удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів;
8. Теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами «Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія» тощо.

Засідання пленарної секції проводили у форматі Zoom- конференції.

У роботі конференції взяли участь представники України, Польщі, Республіки Молдова, Казахстану.

Матеріали конференції включають

тези та статті від учених, магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників фармацевтичних фірм, підприємств, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, таких як Національний фармацевтичний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, НАО “ Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова”, “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького, Рівненський державний гуманітарний університет, ПВНЗ “Міжнародна академія екології та медицини”, Запорізький державний медичний університет, Medical University of Warsaw, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Ґжицького, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Доповіді були присвячені

корифею української фармацевтичної технології професору Владиславу Івановичу Чуєшову; розробці технології отримання та оцінці якості таблеток з екстрактом тим’яну повзучого; біохімічним аспектам виробництва фармацевтичних препаратів, оксидації цитратів пероксикислотами або пероксидом водню; фармакологічному дослідженню харчової добавки на основі екстракту африканського манго як засобу, що підвищує фізичну активність; підходам щодо лікування цукрового діабету та аналізу пероральних цукрознижувальних препаратів; вибору гелеутворювача у складі ректального гелю на підставі реологічних досліджень; дослідженням в області створення супозиторії з аміналоном; дослідженням фізичних показників екстрактів при розробці бронхолітичного сиропу; визначенню реологічних показників основ емульгелю; обгрунтуванню діючих речовин у складі твердих капсул для лікування і профілактики циститу; вивченню впливу інструментів соціального маркетингу на діяльність фармацевтичної організації.

Програма Конференції

Скачати матеріали конференції

Скачати Сертифікат учасника конференції

Print Friendly, PDF & Email